נפש, רוח, נשמה. סמינר שיעור 2

הרב אלחנן ניר • תמוז תשע''ה

נפש, רוח, נשמה. סמינר חזרה על הלימוד מתחילת השנה על ידי התלמידים. שיעור 2 – נפש מקפת ונפש פנימית, רוח ומבוא לנשמה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435