מבוא לאחרונים: ר’ חיים מוולוזין ור’ חיים מבריסק א

הרב נעם סמט • תשע"ב

שיעור בנושא ר’ חיים מוולוז’ין ור’ חיים מבריסק, חלק א’. יג תמוז

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435