רחל ולאה 5 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור מס 5 תאריך: יז סיוון – חלק ב.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435