סוגיית מקיף וניקף 1: סקירת הגמרא והראשונים

הרב אורי ליפשיץ • כ" חשוון תשע"ו

שיעור על סוגיית ‘המקיף את חברו’ שבדפים ד,ב – ה,א.
מקורות נוספים: רש”י, תוס’, רמב”ן ורשב”א על הסוגיא; הגמרות: בבא קמא כ, בבא מציעא קא,א.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435