סוד הגילוי והכיסוי בסיפורי יוסף

אורי וייל • תש"ע

בחינת סיפור המפגש בין יוסף לאחיו בעיניים חסידיות: פריצת הסוד ושמירתו, ולימוד לימינו על רקע סיפור זה. שיח לשבת פרשת ויגש

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435