סכלות וחכמה

הרב יאיר דרייפוס • ל' אדר א

עיון בדברי הזוהר, אדמו”ר הזקן, הרב קוק ור’ נתן מנעמירוב על השטות כהקדמה לחכמה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435