ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב

י’ כיסליו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435