ספר איוב

הרב נעם סמט • תשע"ב

איוב פרקים כא-כב.יד שבט.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435