ספר התניא 2: פרק א

זוהר מאור • י"ד חשון תשע"ו

פתיחת הספר: החטא הוא טרגדיה רוחנית לנפש האדם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435