ספר התניא 6: פרק ה’

זוהר מאור • יב כסלו תשע"ו

לימוד פרק ה’ בתניא, דיבור על לימוד תורה כמקיף, וחשיבות הלימוד בדרך לדביקות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435