ספר יונה

מתן גרינגר • תשס"ז

קריאה מחודשת בספר יונה, לא בהכרח לאור הנבואה הספציפית על העיר נינווה, אלא כספר הדן בנבואה ובשלטון ה’ בעולם ככלל, כשנבואת יונה על נינווה משמשת לו כסיפור רקע מדגים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435