ספר שמואל ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

כט’ אייר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435