ספר שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"א

ה תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435