סתירות, יצירה ואווזים שמנים

הרב שג"ר • תשס"ו

שיעור בליקוטי מוהר”ן, תורה ו, ה-ו

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435