עולם הזה ועולם הבא 3

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

לימוד בפרק חלק – שיעור 3

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435