עוצם עיניו מדעת עליון

אורי דוד שוק • 

היחס השלילי של חז”ל לבלעם זועק דרשני משום שמקריאה פשטנית של הפסוקים עולה שבלעם הולך בתלם והולך והולך. שיח לשבת בלק.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435