עיון במסכת סנהדרין – דיני ממונות בשלושה

הרב אבישי שרייבר • תשע"ד

עיון בכתיבות של הרב שג”ר על סוגיית דיני ממונות בשלושה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435