עיון במסכת יומא 2: משניות

הרב אורי ליפשיץ • ז אלול תשע"ז

חזרה על התובנות העיקריות שעלו מפרשיות יום הכיפורים בתורה, ועיון במשניות פרק שמיני על חובת העינוי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435