עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 15 – פתיחה לסוגיית ברכת חתנים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435