עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 14 – סוגיית בעילה בשבת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435