עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור 11 – פתיחה לסוגיית האונס והסכנה בדף ג

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435