עיון במסכת כתובות

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון במסכת כתובות. שיעור עשירי – קריאה בראשונים בסוגיית אפקעינהו רבנן לקידושין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435