עיון במסכת סנהדרין 2: סוגיית שליחותייהו

הרב נעם סמט • יג חשוון תשע"ח
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435