עיון במסכת ראש השנה 1: סוגיית הפתיחה

הרב אורי ליפשיץ • י' באלול תשע"ה

כטבעה של סוגיית פתיחה, סוגיית ‘כל השופרות כשרים’ (בדף כ”ו) פותחת בפנינו פנים רבות של רעיונות, כוונות ומשמעויות הקיימים בתקיעה בשופר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435