עיון במסכת שבת 3: מלאכת הוצאה

הרב אורי ליפשיץ • חשוון תשע"ו

עיון במקור בתורה של מלאכת הוצאה – פרשת המן, ומחשבות על משמעותה של ההתכנסות בבית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435