עיון במסכת שבת 6: שתים שהן ארבע

הרב אורי ליפשיץ • כ' חשוון תשעז

עיון בסוגיית הפתיחה של המסכת, דיון על תודעת השבת כנוכחת במקום ובזמן בעקבות פתיחה זו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435