עיון במצוות נר חנוכה

הרב נעם סמט • תשע"ה

לימוד עיון בסוגיות נר חנוכה במסכת שבת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435