עיון בסוגיות ארץ ישראל והגאולה 12

הרב נעם סמט • תשע''ה

לימוד עיון בסוגיות ארץ ישראל. שיעור 12 – מלחמת מצווה ומלחמת רשות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435