עיון במסכת סנהדרין: קידוש ה’ – פתיחה ותנאים

גלעד גייבל • תשע"ד

מסכת סנהדרין – סוגיית קידוש השם – פתיחה ועיון במקורות התנאיים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435