עיון במסכת סנהדרין: בא במחתרת 2

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור שני בסוגיית בא במחתרת במסכת סנהדרין

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435