עיון במסכת סוכה: ראשו רובו ושולחנו – בית שמאי ובית הלל

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור בסוגיית ראשו רובו ושולחנו בפרק הראשון במסכת סוכה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435