עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה בתנאים

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור במקורות התנאיים על סורר ומורה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435