עיון במסכת סנהדרין: בן סורר ומורה בתורה

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור פתיחה לסוגיית בן סורר ומורה, המתמקד במקראות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435