עיון במסכת סנהדרין: עבודה זרה 2

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור שני בסוגיית עבודה זרה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435