עיון במסכת סנהדרין – זה בורר לו

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – ערכאות של גוים – שיעור 1

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435