עיון במסכת סנהדרין: זה בורר לו

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק שלישי – זה בורר לו – שיעור 1

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435