עיון במסכת סנהדרין – סמיכה

הרב נעם סמט • תשע"ד

מסכת סנהדרין – פרק ראשון – סמיכה, שיעור פתיחה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435