עיון במסכת סוכה: מקראות

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור פתיחה ללימוד מסכת סוכה, על הסוכה בפסוקי התורה

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435