עיון במסכת סנהדרין – משניות

הרב נעם סמט • תשע"ד

סנהדרין – פרק ראשון – משניות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435