עיון במסכת סנהדרין: קידוש ה’ – סוגיות מקבילות

אבישי שטכלברג • תשע"ד

מסכת סנהדרין – סוגיית קידוש השם – עיון בסוגיות המקבילות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435