עיון במסכת סנהדרין: קידוש ה’ – סוגיית הגמרא

אבישי יעקבי • תשע"ד

מסכת סנהדרין – סוגיית קידוש השם – עיון בגמרא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435