על המחשבה הציונית של הרב שג”ר

הרב יאיר דרייפוס • תש"ע

מאמר לכבוד יום העצמאות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435