על המקום והתפילה 4 – המקום ו’המקום’

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

על קביעת חז”ל לפיה ה’ מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ובהשלכותיה על תפיסת המקום הממשי. עיון בכמה מדרשים בנושא, ועיסוק בגלגולו של המקום באר”י.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435