על המקום והתפילה 4 – המקום ו'המקום'

איתן אברמוביץ' • תשע''ה

על קביעת חז"ל לפיה ה' מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ובהשלכותיה על תפיסת המקום הממשי. עיון בכמה מדרשים בנושא, ועיסוק בגלגולו של המקום באר"י.