על המקום והתפילה 6 – רוזנצווייג וארץ ישראל

 • 

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, שיעור 6. יחסו של רוזנצווייג לארץ ישראל, על היחס בין הארץ והתפוצות, התמקמות ארצית ושליחות רוחנית, משיחיות ונורמליות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435