על המקום והתפילה 1

איתן אברמוביץ • תשע"ה

התבוננות במשמעותם של המקום והקדושה, דרך היחס לארץ ישראל ולתפילה. שיעור ראשון – פתיחה והצגת הנושא.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435