על מהותו של השקר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ה

מותר לשקר? סוגיה עתיקת יומין שתמיד מתעוררת בפרשת גניבת הברכות, לימוד סביב המעשה בשני גנבים של ר’ נחמן.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435