עתיד המשפחה – פולמוס הפילגש

זוהר מאור • תמוז תשע"ו

המשך הדיון המסכם על עתידה של המשפחה הדתית. עיון בפולמוס בין פרופ’ צבי זוהר לרב שמואל אריאל על יישום דין פילגש בימינו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435