צדיק, אכול לשובע!

איתן אברמוביץ • תשס"ח

הפער שבין הקב”ה לבין שלל הבשר והיין המתוארים בפרשת הקורבנות מעסיק מדרשים שונים, המציגים תפיסות שונות ואף מנוגדות. שיח לשבת פרשת פנחס.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435