צרעת – לגוף ולנפש

טובאל אונסדרופר • תשע"א

בחינת היבטיה השונים של מחלת הצרעת על רקע מעמדה כטומאה גופנית שמצריכה קביעה אנושית לצורך הגדרתה. שיח לשבת תזריע.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435