קדושה וגבולות 6: פריצת גבולות ולימוד זכות

איתן אברמוביץ • יד כסלו תשע"ז

המשך העיון בפסקאות על תיקון חטא הוצאת זרע לבטלה: כיצד נולדת התחדשות מתוך הבזבוז, וכיצד מפנימים את הפריצה החוצה?

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435